Samverkan Skola-Arbetsliv, Utbildning Gävle

Presentationsbild saknas

SSA-enheten har till uppdrag att
bibehålla och utveckla förutsättningarna för

-samverkan mellan skolan och arbetslivet
-studie- och yrkesvägledning
-handledarutbildning

och därigenom bidra till att ungdomar och vuxenstuderande i Gävle kommun erhåller bra underlag för väl underbyggda val av utbildning och yrkesinriktning.

Visa:

Samverkan Skola-Arbetsliv, Utbildning Gävles senaste material

PRAO läsåret 2016/2017

(Artikel) Publicerad 19/5, 2016 kl. 15:51

PRAO gynnar alla- En vacker dag behöver ni oss! Näringslivet och skolan är överens om värdet av att våra skolungdomar får chansen att bekanta sig med arbetsl...

Nalle på Solängsskolan!

Nalle på Solängsskolan!

(Artikel) Publicerad 30/11, 2015 kl. 15:49

Trossen och effectplus - ett vinnande koncept. Bli det du med!

Trossen på Företagarforum i Sandviken!

Trossen på Företagarforum i Sandviken!

(Artikel) Publicerad 2/10, 2015 kl. 13:41

Trossen marknadsför sig på Företagarforum

TROSSEN - levande reklampelare!

TROSSEN - levande reklampelare!

(Artikel) Publicerad 18/6, 2015 kl. 12:21

Bli fadderarbetsplats (Trossenarbetsplats)åt en årskurs 7 klass

Trossen

Trossen

(Artikel) Publicerad 9/4, 2014 kl. 15:17

Bli en fadderarbetsplats till en åk 7 klass. Redan nu är över 60 företag med i Trossen. Bli det ni också!

Publicera

Mer läsning

Google översättning

Hjälp

Stäng